Bu ne kaviy inat, ne şedid ayrılık
Bu ne azim nisyan, ne asi kahkaha
Bu son gün bu gün birleşmezsek
Belki asla bir daha
Susuz kaldıysa toprak, kuruduysa yaprak
Mahşere çıkmadan dünyada başladıysa azap
Bize kalan ağlamak sadece ve yalvarmak
Biz yine yaptık yapacağımızı
Affet ya Rabb

-ibrahim zeren-