Düşün! Nefs-i biçarem bir nefeslik saltanat mı olur?
Bilirsin yıkacak bu arzı tesis eden kuvvet
Bitecek fevc fevc bütün insanlık
Sende biteceksin takdir olan zaman ile
Anacak seni de evlad-ı iyâl, kuru bir yas ile
Hâlâ fervasızca arzı endam edersin
Ağlamak kesret ile elzem iken gülersin

Ey canu efkârım hayatında bilmez isen
Boşunadır mematında feryadu figanın
Korkma, kederlenme tanı kendini yas tutma
Cananın sana bergüzarıdır tendeki can
Cemadat, nebatat, hayvanat emrine verilmiş
Avize olmuş nücum ile asuman süslenmiş
Binbir çeşit nimet küre-i arza dolmuş
Atiyeyi Rabb ile hamil mekân taht-i kademine ferş olmuş
Sair nimet ile dolu sefine bahri ummanda seyreder
Melekler sana yönelmiş belaları def eder
Rahman hayrı ibda eder, kul onu nef eder
Sözden anlamayan benlik sana inzar gerek
Akıllan artık da inşiraha erek

Vay benim rahata düçar olmuş nefsim
Yattığın yeter bu kadar kalk artık koşalım
İnam olmuşuz davete icabet edip coşalım
İstifhama gerek yok işimize bakalım
Kimi diyecek sana bu delidir gayba bakar
Kimi de biz senden önce geldik sen kaldın naçar
Kapat kulaklarını bunları duyma sakın onlara uyma
Zerre zerre ile nemalanır kütle olur
Durmadan yürürsen yol menzili bulur
Sev yeter ki yolu zecren olmasın sevkin
Sükun bulmasın nefsin bundan sonra coşsun
Aklettiysen artık bırak dizginlerini koşsun

-ibrahim zeren-