Dusuncem Gelisirken 0056

Suriye’de camilerin bombalarla yakılıp yıkılması yeni bir hadise değil.
Onların dedeleri bir zamanlar Kâbe’yi yakıp, mancınıklarla taşa tutmuşlardı.
-ibrahim zeren-