Dusuncem Gelisirken 0140

Dünyada ağır ithamlarda bulunduğumuz âlimle Ahirette karşılaştığımızda o alim bizim dediğimiz gibi yanlış yapmışsa ve ona sen bu konuda İslâm’a muhalif bir görüş bildirmişsin denildiğinde ‘’Ya Rabbi Ben elimdeki bilgi edinme imkânlarıyla bunu böyle anladım, amacım sadece doğruyu bulmaktı dini tahrif etmek zarar vermek değildi. Benim gayem Müslümanlara faydam olsun diye ilimle uğraşmaktı ama yanılmışım’’ diyecek olursa ne yaparız?
-ibrahim zeren-