Dusuncem Gelisirken 0274

Biz camilerimizde imamın cemaatin önünde durduğu yeri mihrab olarak isimlendirmişiz. Mihrab’ın anlamı savaş yeri demektir. İmam namaz kılınacağı vakit geldiğinde cemaatin önüne geçtiği gibi cihad etmek gerektiğinde yine cemaatin önüne geçecektir. Birinde cemaate namaz kıldırmak için önde, diğerinde orduya komuta etmek için önde olacaktır. Bunu zihinlerimizde canlı tutabilmek için camilerimizde imam için ayrılan kısma mihrab demişiz.
-ibrahim zeren-