Dusuncem Gelisirken 0409

Din sadece emri bil maruf değildir nehyi anil münker de vardır. Sadece iyiliği emretmekle olmaz kötülükten nehyetmekte gerekir. Diyanet dini doğru öğretecek doğru öğretmeyeni de uyarıp engelleyecek. Diyanet üzerine düşen görevi düzgün yaptığında kimse dini kullanarak Müslümanları kandıramaz.
-ibrahim zeren-