Her insanın iki maskesi vardır
Her insanın iki yüzü
İki yüzlüdür insan
İki sınıftır insan
Kötüler yüzlerini saklar sahtesiyle
İyiler yıpranınca değiştirir yedeğiyle
-ibrahim zeren-