Ne görüyorsa onu söyler kırk yıllık ayna
Ne söylersen onu yazar kiramen kâtibin
Nereye götürürsen seninle gelir ayakların
Haydi, bak aynaya konuş ve git

-ibrahim zeren-